Het Vlietland College

Apollolaan 262 2324 BZ Leiden

Schoolfoto van Het Vlietland College

Schooladvies en plaatsing toelichting

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We werken op Het Vlietland bewust vanaf klas 1 aan de (studie-)vaardigheden van de leerlingen, afgestemd op de opleiding en het leerjaar. Leerlingen stromen zo met aantoonbaar minder stagnatie door naar hun diploma. Daar zijn we trots op.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Onze inspanningen van afgelopen jaar om het slagingspercentage van het vwo omhoog te krijgen, heeft zijn vruchten afgeworpen. Voor alle afdelingen (mavo, havo en vwo) zitten we ruim boven het landelijk gemiddelde. Een fantastisch resultaat!

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

De behaalde cijfers bij het Centraal Examen liggen rond het landelijk gemiddelde. Dit is al jaren zo en daar zijn we zeer tevreden over.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

Het Vlietland College wordt 4-jaarlijks beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. We voeren al jaren het basisarrangement, wat inhoud dat alles in orde is.

Het Vlietland College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Semper Movens. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt kennis op rectorniveau gedeeld en wordt de kwaliteit getoetst in de vorm van collegiale visitaties.

Terug naar boven