Het Vlietland College

Apollolaan 262 2324 BZ Leiden

  • Schoolfoto van Het Vlietland College
  • Schoolfoto van Het Vlietland College
  • Schoolfoto van Het Vlietland College
  • Schoolfoto van Het Vlietland College

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We werken op Het Vlietland bewust vanaf klas 1 aan de (studie-)vaardigheden van de leerlingen, afgestemd op de opleiding en het leerjaar. Leerlingen stromen zo met aantoonbaar minder stagnatie door naar hun diploma. Daar zijn we trots op.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze inspanningen van afgelopen jaar om het slagingspercentage van het vwo omhoog te krijgen, heeft zijn vruchten afgeworpen. Voor alle afdelingen (mavo, havo en vwo) zitten we ruim boven het landelijk gemiddelde. Een fantastisch resultaat!

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De behaalde cijfers bij het Centraal Examen liggen rond het landelijk gemiddelde. Dit is al jaren zo en daar zijn we zeer tevreden over.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Op het VLC kiezen veel leerlingen na het behalen van hun diploma om te blijven en door te stromen naar een hoger niveau. Daarnaast stromen onze VWO leerlingen in grote getalen door naar de universiteit. Slechts een klein deel kiest na hun middelbare schooltijd voor een tussenjaar. Na het behalen van hun diploma voelen onze leerlingen zich klaar voor een volgende stap in hun loopbaan.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Vlietland College wordt 4-jaarlijks beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. We voeren al jaren het basisarrangement, wat inhoudt dat alles in orde is.

Het Vlietland College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Semper Movens. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt kennis op rectorniveau gedeeld en wordt de kwaliteit getoetst in de vorm van collegiale visitaties.

Terug naar boven