Het Vlietland College

Apollolaan 262 2324 BZ Leiden

  • Schoolfoto van Het Vlietland College
  • Schoolfoto van Het Vlietland College
  • Schoolfoto van Het Vlietland College
  • Schoolfoto van Het Vlietland College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan betreft de periode 2018–2023. Punten uit het schoolplan worden ieder jaar omgezet in een beleidsvoornemen voor het komend schooljaar, het zogenaamde jaarplan.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorgleerlingen worden op onze school begeleid door een interne ondersteuningscommissie en specialisten  zoals remedial-teachers,  dyslexiecoach,  faalangstcoördinator,  vertrouwenspersonen,  rekenspecialist, anti-pestcoördinator  en  gedragsdeskundigen.   Als  de  reguliere  en  aanvullende  ondersteuning  die  de  school  kan  bieden  ontoereikend  is,  kan  een  vorm van  extra  ondersteuning  worden  geboden door   een  Begeleider  Passend  Onderwijs (BPO)  of  de  GGD-medewerker  (bij  langdurige  ziekte) of  de  buitenschoolse  voorzieningen  zoals een  kortdurend    of  langdurig  traject  binnen  de  Delta.  Ook  hulp  vanuit  het  Jeugd  en  Gezinsteam  (JGT)  is een  vorm  extra  ondersteuning  die  kan  worden  ingeschakeld  bij  de  begeleiding  van  de  leerling.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven