De Brêge, school van OSG Piter Jelles

Egelantierstraat 88 8924 EP Leeuwarden

  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles

Het schoolplan

Toelichting van de school

Op onze school werken we met een schoolontwikkelingsplan. Gedurende het schooljaar werken we als team gezamenlijk aan verbeteractiviteiten. We verbeteren we het onderwijs voor alle leerlingen op school met de leerKRACHT-aanpak. Leraren leren van en met elkaar, verbeteren samen het onderwijs en betrekken hun leerlingen daarbij. Met de mogelijkheden en behoeften van de leerling als uitgangspunt werken we aan 'elke dag een beetje beter' onderwijs. (Meer info over LeerKracht in de bijlage.)

De uitkomsten van de (ProZo)-enquêtes voor leerlingen, ouders en stagebedrijven worden met elkaar besproken en meegenomen in de verbeteractiviteiten binnen de school. We gaan dit schooljaar werken aan het ontwikkelen van gerichte stage-opdrachten en het digitale portfolio, doorgaande leerlijnen, de doorontwikkeling  van de projectstructuur en het investeren in loopbaangesprekken en werkrelatie.Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Begeleiding en leerlingenzorg

Bij  De Brêge vinden we goede begeleiding en leerlingenzorg erg belangrijk. Dat blijkt in de praktijk doordat we werken met kleine groepen. Elke groep heeft een vaste coach. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders. De coach maakt in fase 1 een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens het eerste huisbezoek of op een spreekavond op school wordt het individueel ontwikkelplan en eventueel het handelingsplan aan de ouders/verzorgers voorgelegd, besproken en ondertekend. Ook de coaches van fase 2 en 3 leggen indien mogelijk/nodig een huisbezoek af bij de leerlingen en ouders/verzorgers. De coach is verantwoordelijk voor de groepsleerlingbesprekingen. Op basis van die bespreking maakt de coach een vervolg op het individuele ontwikkelplan van de leerling. De besprekingen worden geleid door de zorgfunctionaris.

De zorgfunctionaris is verantwoordelijk voor (extra) zorg voor leerlingen die dat nodig hebben en voor de contacten met zorginstanties. Elke zes weken komt het zorgadviesteam bijeen. In dit overleg, met o.m. de schoolarts en de leerplichtambtenaar, worden leerlingen met problemen besproken. De coach draagt leerlingen aan voor dit overleg.

Kijk voor meer uitleg over begeleiding en zorg bij De Brêge op deze webpagina.


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven