De Brêge, school van OSG Piter Jelles

Egelantierstraat 88 8924 EP Leeuwarden

  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van De Brêge, school van OSG Piter Jelles

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Voor toelating tot het praktijkonderwijs gelden andere regels dan toelating tot het reguliere onderwijs. Via de school is hierover uitgebreide informatie beschikbaar.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Sinds enkele jaren kunnen leerlingen een officieel Pro-diploma behalen als zij het praktijkonderwijs helemaal doorlopen en dit afsluiten met een goed gevuld uitstroomportfolio. Lees meer over de introductie van het Pro-diploma op onze website.

Daarnaast kunnen leerlingen in de bovenbouw officiële certificaten behalen in de verschillende sectoren: Groen, Techniek, en Zorg & Dienstverlening en Economie & Handel. Denk aan een heftruck-, VCA-, winkel- , schoonmaak- en keukencertificaat. Welke certificaten momenteel mogelijk zijn, vindt u op de website van De Brêge op de pagina Certificaten.

In de onderbouw behalen leerlingen ook schoolcertificaten voor interne taken en vaardigheden; deze vormen mooie bewijsstukken voor het portfolio van de leerling, maar worden in bijgaande cijfers niet meegerekend als officieel branchecertificaat.


Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Onze leerlingen worden toegeleid naar passend werk of een vervolgopleiding. De leerlingen die voldoende niveau hebben om verder te leren, kunnen doorstromen naar vmbo of mbo (bv via de Entreeopleiding).

Leerlingen die begeleid worden naar werk, stromen afhankelijk van hun mogelijkheden uit naar werk in het vrije bedrijf, beschut werk, een specifiek werkleertraject of dagbesteding. Daartoe krijgen leerlingen coaching op maat t/m het 18e jaar of tot zij uitstromen naar passend werk of een traject. Leerlingen doen interne stages en gaan vanaf 15 jaar op stage buiten school. Zo kunnen zij in ruime mate arbeidsvaardigheden opdoen en onder begeleiding toegroeien naar het werk en de werkomgeving die bij hen past.

Sommige leerlingen hebben vanaf 18 jaar langer specifieke begeleiding nodig, omdat zij bv er niet in slagen in enige werksetting te functioneren. Schoolverlaters die in de uitstroomcijfers aangeduid worden in de categorie 'Geen werk, geen school' doorlopen meestal een specifiek begeleidingstraject, waarbij de gemeente de regie heeft.

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Brêge neemt deel aan de Piter Jelles-evaluatiecyclus 'Kwaliteitsscholen'. Dit is een systeem voor kwaliteitszorg met de naam Vensters voor Verantwoording.

Stimulans: onze school neemt deel aan het traject Stimulans. Met het traject Stimulans willen we de kwaliteit van het praktijkonderwijs op onze school te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van het traject Stimulans (ProZo) is gericht op het praktijkonderwijs. Met ProZo meten we de mening van het management, personeel, ouders, leerlingen en stagebedrijven en partners in de omgeving. Op grond van deze evaluatie zijn belangrijke thema’s zoals het werken met IOP’s en het leveren van uitdagender onderwijs opgepakt.

Halt enquêtes: onze school doet mee aan de afnames van de thermometer, een korte vragenlijst die wordt voorgelegd aan leerlingen, met als thema: 'Wat kan een school doen om veilig te zijn, veilig te blijven en nog veiliger te worden'. De resultaten bespreken we in het team en met de schooladviesraad en ze worden door de coaches gebruikt om het thema veiligheid met de leerlingen te bespreken. Opvallende aandachtspunten zijn onderdeel van het kwaliteitsverbeteringtraject van de school.

Inspectie: tenslotte is er het Inspectierapport 2012. Aan het praktijkonderwijs op de Brege is een basisarrangement toegekend. Dit betekent dat onze school een goede voldoende scoort op alle gebieden die de inspectie heeft onderzocht (zie bijlagen).

Terug naar boven