CSG Comenius, Zamenhof

Robert Kochstraat 6 8921 VX Leeuwarden

Schoolfoto van CSG Comenius, Zamenhof

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen van Zamenhof zijn erg positief over de sociale veiligheid in de school. Heel belangrijk, want zonder veiligheid wordt leren een stuk moeilijker. Zamenhof heeft een ‘pestbutton’ op de website, waar leerlingen pesten zo nodig anoniem kunnen melden. Als er al wordt gepest, maakt school daar zo snel mogelijk werk van. De mentor speelt daarbij een belangrijke rol. Ook de mentor krijgt in de beoordeling van ouders en leerlingen een goede waardering, zeker in de onderbouw.

Het woord ‘respect’ staat niet alleen in het vaandel van onze school, maar wordt door onze leerlingen ook gewaardeerd als het gaat om hun relatie met de docenten. We vinden het daarnaast als locatie Zamenhof erg belangrijk bereikbaar te zijn voor leerlingen en ouders; dat er makkelijk contact kan worden gemaakt; dat ouders goed op de hoogte worden gehouden van de schoolgang van hun kinderen. We zijn er blij mee dat ouders hierover tevreden zijn. Vele ouders raden andere ouders en kinderen aan ook voor Zamenhof te kiezen. Hier spreken waardering en vertrouwen uit!

Op het volgende tabblad is te zien hoe tevreden de leerlingen in het praktijkonderwijs zijn met onze school. Ze voelen zich veilig en vinden dat de school hen goed voorbereidt op vier belangrijke doelen: zelfstandig wonen, werken, invulling van burgerschap en vrije tijd.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,0
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Het cijfer voor praktijkonderwijs is op basis van een vragenlijst specifiek voor praktijkonderwijsleerlingen .

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Het cijfer voor praktijkonderwijs is op basis van een vragenlijst specifiek voor praktijkonderwijsleerlingen.

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het is erg belangrijk dat leerlingen zich prettig voelen op school, maar ook voor ouders is het belangrijk dat er een goed beeld van school bestaat. Leerlingen hebben immers school én ouders nodig. Onze ouders vmbo tonen zich al meerdere jaren erg tevreden over Zamenhof: op bijna alle onderdelen scoort onze school boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Vooral onze communicatie en het schoolklimaat scoort hoog: er is makkelijk contract te maken met de mentor (of iemand anders van de school) en ouders vinden dat ze goed worden geïnformeerd over de schoolvorderingen en belangrijke gebeurtenissen op school. Ook de mentoren krijgen een hoge waardering, kinderen gaan met plezier naar school en ouders zouden andere ouders aanraden hun kind voor Zamenhof te laten kiezen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Ouders met een kind in het praktijkonderwijs geven aan over het algemeen tevreden te zijn met de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding die we bieden. Ze zijn er erg positief over hoe we leerlingen voorbereiden op  de vier belangrijke doelen: zelfstandig wonen, werken, invulling van burgerschap en van vrije tijd.
Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,5

Terug naar boven