CSG Comenius, Zamenhof

Robert Kochstraat 6 8921 VX Leeuwarden

Schoolfoto van CSG Comenius, Zamenhof

In het kort

Toelichting van de school

CSG Comenius, Zamenhof is een van de scholen van de Vereniging voor CVO in Noord- en West-Fryslân. Alle scholen binnen deze Vereniging samen verzorgen onderwijs voor de niveaus praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Met rondom 5.000 leerlingen in de regio Leeuwarden e.o. bieden we hierin een solide basis. Elke school binnen CVO heeft zijn eigen sterke en karakteristieke punten. Wat alle scholen samenbindt, is het feit dat we oog hebben voor de talenten van elke leerling.

Binnen een veilig leerklimaat, waarin “kennen en gekend worden“  voorop staat, bieden we iedereen uitdaging op het eigen niveau. Zo koppelen we een degelijke algemene opleiding aan de eigenheid, die elke leerling met zich meebrengt. Zodat je als leerling in het vervolgonderwijs een flinke duw in de rug hebt gekregen, en weet waar je sterke kanten liggen. Op de volgende pagina’s kun je o.a. lezen wat locatie Zamenhof heeft te bieden, wat de resultaten zijn en wat ouders en leerlingen van de school vinden. Als dit de school is die bij je past, dan ben je van harte welkom!

Kenmerken van de school

 • Inspirerend
 • Talentgericht
 • Aandacht
 • Waarde(n)vol
 • Toekomstgericht

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs
 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs
 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een school voor vmbo en Praktijkonderwijs. Beide scholen hebben een eigen vleugel met hun eigen ingang in het gebouw. De onderbouw van het vmbo is gesitueerd in een apart deel van het gebouw. Dit geldt ook voor de bovenbouw. Bij het ontwerp van de school is gekozen voor een concept waarbij, ondanks het relatief hoge leerlingenaantal, kleinschaligheid ervaren kan worden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
778

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?