!mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles

Gerrit Bleekerstraat 3 9291 BS Kollum

  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de bovenbouw wordt het onderwijsprogramma vormgegeven op basis van vier profielen of sectoren. In de derde klas kiest iedere leerling onder begeleiding van de coach en de decaan een profiel (havo en vwo) of een sector (vmbo-t). Elk profiel en elke sector bestaat uit een combinatie van verplichte - en keuzevakken en  is zodanig samengesteld dat het pakket zo goed mogelijk aansluit op alle bestaande vervolgopleidingen in het MBO, HBO en het WO.

Op !mpulse Kollum worden zowel op vmbo-t, havo als vwo alle vier de profielen/sectoren aangeboden.

Op !mpulse Kollum kun je een vmbo-t diploma halen in de sectoren: groen, economie, zorg & welzijn en techniek. Ook is het mogelijk om in twee (of meer sectoren) een vmbo-t diploma te halen.

Voor havo en vwo geldt dat je een diploma kunt halen in de profielen: economie & maatschappij, cultuur & maatschappij, natuur & techniek en natuur & gezondheid.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De functie van het schooljaarplan is om enerzijds een terugblik te geven op het vorige schooljaar en anderzijds om de beleidsvoornemens voor het komende schooljaar te verwoorden. Uitgangspunt daarbij is continu en op alle fronten werken aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Zorgplan geeft inzicht in de visie en de praktijk van leerlingbegeleiding en leerlingenzorg op !mpulse Kollum. Het document is bedoeld om helder in beeld te brengen wat de visie, de praktijk, de ambitie en de nog te realiseren doelen op dit gebied zijn in onze school.

In het zorgplan is ook het ondersteuningsprofiel van !mpulse Kollum opgenomen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven