!mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles

Gerrit Bleekerstraat 3 9291 BS Kollum

  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles
  • Schoolfoto van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

!mpulse Kollum is aangesloten bij ‘Kwaliteitscholen’. Om de kwaliteit van ons onderwijs te continueren, te borgen en waar nodig te verbeteren, is onderzoek nodig. Niet alleen onderzoek op het gebied van leerinhouden, organisatie en onderwijsactiviteiten, maar ook op het gebied van schoolklimaat, tevredenheid en communicatie. Meerdere malen per jaar nodigen we leerlingen en ouders/verzorgers uit om een kwaliteitsonderzoek voor ons in te vullen. De uitkomsten van de kwaliteitsonderzoeken worden geanalyseerd, met de respondenten - zowel met ouders/verzorgers als met leerlingen - besproken en de uitkomsten worden aangewend ten behoeve van de voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We zijn een kleine school met een veilig en verbindend leerklimaat. De principes van het Herstelrecht liggen bij ons aan de basis van de omgang met elkaar. !mpulse Kollum is een school waar we respectvol met elkaar omgaan, leren en werken. !mpulse Kollum staat bekend om de fijne sfeer op school en daar zijn we trots op. We vinden het belangrijk dat bij ons op school iedereen elkaar kent, dat iedereen wordt gezien en de persoonlijke aandacht krijgt die hij of zij verdient.


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

!mpulse Kollum is aangesloten bij ‘Kwaliteitscholen’. Om de kwaliteit van ons onderwijs te continueren, te borgen en waar nodig te verbeteren, is onderzoek nodig. Niet alleen onderzoek op het gebied van leerinhouden, organisatie en onderwijsactiviteiten, maar ook op het gebied van schoolklimaat, tevredenheid en communicatie. Meerdere malen per jaar nodigen we leerlingen en ouders/verzorgers uit om een kwaliteitsonderzoek voor ons in te vullen. De uitkomsten van de kwaliteitsonderzoeken worden geanalyseerd, met de respondenten - zowel leerlingen als ouders/verzorgers - besproken en de uitkomsten worden aangewend ten behoeve van de voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.

Helaas hebben te weinig ouders van leerjaar 3 gereageerd - ook na persoonlijke benadering - op het verzoek om het kwaliteitsonderzoek voor ons in te vullen. Het onderzoek voldoet daardoor niet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. Ouders geven als reden aan dat via de korte lijnen en het veelvuldig contact met school de tevredenheid wel wordt uitgesproken richting het team van !mpulse Kollum en deelname aan het onderzoek overbodig is. De ouders die wel hebben ingevuld onderschrijven de tevredenheid: een forse stijging van 7, 1 maar 8,1Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven