Ichthus College Vakroute (VIA)

Flevoweg 68 8265 PL Kampen

Schoolfoto van Ichthus College Vakroute (VIA)

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het gaat hier om de tevredenheid van leerlingen klas 3.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilig schoolklimaat is cruciaal. Een veilige omgeving heeft een positieve invloed op de betrokkenheid bij de school en op de resultaten van ons onderwijs. Veiligheid kan zodoende worden opgevat als een belangrijke voorwaarde voor leerlingen en medewerkers om zich te kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat we in ons dagelijks werken respectvol met elkaar en elkaars spullen omgaan en vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie.

Hieronder is het beleidsplan Sociale veiligheid te vinden. In dit plan leggen we stapsgewijs vast hoe we willen handelen om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen. In het sociale veiligheidsplan zijn alle gemaakte afspraken en procedures samengebracht. Er wordt ook regelmatig verwezen naar documenten waarin gedetailleerder is vastgelegd hoe te handelen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Als Ichthus college hebben wij er voor gekozen de Tevredenheidsonderzoeken per locatie af te nemen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven