Ichthus College Vakroute (VIA)

Flevoweg 68 8265 PL Kampen

Schoolfoto van Ichthus College Vakroute (VIA)

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. Door te klikken op meer informatie kunt u het ook per profiel inzien.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Deze gegevens zijn op dit moment voor schooljaar 2019-2020 niet bijgewerkt i.v.m. het niet afnemen van het schoolexamen en voor schooljaar 2020-2021 nog niet beschikbaar.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs schrijft heeft voor het laatst in 2016 de vakroute bezocht. Zij schrijver het volgende; "Het onderwijs op het Ichthus College VIA, afdeling vmbo-b en vmbo-k in Kampen, is van voldoende kwaliteit. Het onderwijsproces is van voldoende niveau en de onderwijsresultaten voldoen. Er is over het algemeen een goede relatie tussen de leraren en leerlingen en er heerst een positieve ordelijke sfeer in de lessen en daarbuiten. Het team heeft geïnvesteerd in een eenduidige pedagogisch-didactische aanpak. Er wordt gewerkt met kleine klassen. Maatwerk bieden aan leerlingen met een specifieke zorgbehoefte is al gemeengoed. Het team heeft de leerlingen goed in beeld, is betrokken bij de leerlingen en er is een breed zorgaanbod voorhanden".

Wie breder wil lezen kan het gehele rapport lezen op de site van de onderwijsinspectie, of een exemplaar opvragen bij de school.

Terug naar boven