Ichthus College Vakroute (VIA)

Flevoweg 68 8265 PL Kampen

Schoolfoto van Ichthus College Vakroute (VIA)

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolbeleidsplan van het Ichthus College Kampen is een plan dat niet alleen voortbouwt op ingezette ontwikkelingen gedurende de voorgaande jaren, het is ook een document dat weergeeft voor welke opdracht we ons stellen. In het beleidsplan geven we aan waar we staan en waar we als school naar toe willen.  Het schoolbeleidsplan wordt ook gevoed door het strategisch beleid (Landstede VO), instroomanalyses, uitkomsten enquêtes Kwaliteitscholen.nl en operationele voornemens van teams.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:

  • Het samenwerkingsverband informeren over het ondersteuningsaanbod in Kampen opdat zij een dekkend aanbod in de regio kunnen realiseren
  • Ouders en ketenpartners informeren over het ondersteuningsaanbod van het Ichthus College
  • Richting geven aan het professionaliseringsbeleid van de school
  • Beschrijven van de ambities van de school als het gaat om passend onderwijs en leerlingondersteuning

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven