Huizermaat

Monnickskamp 7 1273 JP Huizen

  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Om ons motto: "Gelukkig Leren Ontwikkelen" waar te maken is een positief pedagogische leercultuur voorwaardelijk. In zo'n cultuur is er vertrouwen in de ander en in jezelf. In zo'n cultuur kom je tot leren. De tevredenheid bij leerlingen laat zien dat we slagen in het realiseren van deze cultuur. De tevredenheidsenquête is ingevuld door 362 leerlingen van de eerste en vierde klassen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Om te leren moet je uit je comfort zone durven stappen. Om dit te kunnen doen is een veilige, positieve leeromgeving voorwaardelijk. Alleen dan kun je werken vanuit vertrouwen en verbinding. Dankzij ons intensieve mentoraat slagen wij erin dit leerklimaat te realiseren.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouderbetrokkenheid is op Huizermaat erg belangrijk. In ons intensieve mentoraat is veel ruimte voor de driehoek leerling - ouder(s) - mentor. Uit de enquête blijkt dat ouders nog steeds zeer tevreden zijn over ons onderwijs. Wij zijn uiteraard heel blij met deze waardering.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven