Huizermaat

Monnickskamp 7 1273 JP Huizen

Schoolfoto van Huizermaat

Profielkeuze

Toelichting van de school

Mavo-leerlingen kiezen het meest voor een examen in de sector Economie en Techniek. De keuze voor Techniek ligt opvallend hoger dan bij vergelijkbare scholen. Van de havo-leerlingen doet meer dan eenderde examen in twee profielen, van ons vwo meer dan de helft!
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties, waar we kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en waar op elk niveau excelleren wordt gestimuleerd. De uitstekende prestaties zijn zichtbaar op onze kwaliteits- en opbrengstenkaarten. Die zijn zichtbaar op onze website onder ‘vensters voor verantwoording’. We behalen een hoog rendement door de aandacht voor optimale kennisontwikkeling. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Huizermaat definiëren wij ondersteuning voor leerlingen als het totaal van maatregelen dat de school treft om alle leerlingen de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. We noemen dit de primaire ondersteuning. Daarbij passen o.a. termen als onderwijsvisie, manier van lesgeven, pedagogisch klimaat en wijze van omgaan met elkaar. Daarnaast onderscheiden wij de zogenaamde secundaire ondersteuning: allerlei vormen van extra hulp en aandacht voor leerlingen die om welke reden dan ook problemen hebben die het leren in de weg staan.  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven