Huizermaat

Monnickskamp 7 1273 JP Huizen

  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat

Profielkeuze

Toelichting van de school

Mavo-leerlingen kiezen de laatste jaren het meest voor een examen in de sector Economie en Techniek. De keuze voor Techniek ligt hoger dan bij vergelijkbare scholen. In 2020-2021 kozen meer leerlingen Zorg en Welzijn dan in de jaren ervoor. Van de havo-leerlingen doet eenderde examen in twee profielen; het EM (Economie en Maatschappij) profiel is populair - dit komt ook door mogelijkheid IBC te volgen - evenals het NG profiel (Natuur en Gezondheid). Van ons vwo doet meer dan de helft van de leerlingen een dubbelprofiel. NG/NT wordt veel gekozen, maar ook een dubbelprofiel EM/ CM.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Huizermaat is een school met onderwijs van hoge kwaliteit en uitstekende prestaties, waar we kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en waar op elk niveau excelleren wordt gestimuleerd. Onze opbrengsten zijn zichtbaar op onze website onder ‘vensters voor verantwoording’. We behalen een hoog rendement door de aandacht voor optimale kennisontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Door het unieke dubbelmentoraat in de onderbouw krijgen leerlingen een goede persoonlijke begeleiding. Medewerkers en leerlingen voelen zich en zijn samen verantwoordelijk voor het prettige leerklimaat, wat een voorwaarde voor al het leren is.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op Huizermaat definiëren wij ondersteuning voor leerlingen als het totaal van maatregelen dat de school treft om alle leerlingen de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. We noemen dit de primaire ondersteuning. Daarbij passen o.a. termen als onderwijsvisie, manier van lesgeven, pedagogisch klimaat en wijze van omgaan met elkaar. Daarnaast onderscheiden wij de zogenaamde secundaire ondersteuning: allerlei vormen van extra hulp en aandacht voor leerlingen die om welke reden dan ook problemen hebben die het leren in de weg staan.  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven