Huizermaat

Monnickskamp 7 1273 JP Huizen

  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat

Profielkeuze

Toelichting van de school

Tijdens het intensieve mentoraat komen de vragen Wie ben ik?, Wat kan ik? en Wat wil ik? in alle leerjaren terug, in de onderbouw richting een passende profielkeuze en in de bovenbouw richting een passende vervolgopleiding. Het brede keuze-aanbod draagt bij aan het inzicht van leerlingen waar ze enthousiast over worden en zich verder in willen ontwikkelen. Op deze wijze realiseren wij ons motto: "Gelukkig Leren Ontwikkelen".

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Al ons handelen in de dagelijkse praktijk is waardegedreven; dat wil zeggen "persoonlijke aandacht" en "uitstekende prestaties" staan centraal. Deze waarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat in ons schoolplan staat is geen papieren werkelijkheid, maar duidelijk merkbaar in de school. Of zoals de jury van excellente scholen schrijft in haar rapport: "Er wordt gedaan wat er gezegd wordt".

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De eerste begeleiding van de leerling ligt bij de mentor. Mentoren worden indien wenselijk daarbij ondersteund door een uitgebreid zorgteam, bestaande uit een orthopedagoog, een schoolpsycholoog, een dyslexie/dyscalculie coach en een leerlingbegeleider. Indien nodig zijn trajecten bij deze specialisten voor leerlingen ook mogelijk. Zulke trajecten vinden altijd plaats in afstemming met leerling, ouder(s) en mentoren. Huizermaat participeert vanzelfsprekend ook in het bovenschoolse samenwerkingsverband. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven