Huizermaat

Monnickskamp 7 1273 JP Huizen

  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De meeste leerlingen zitten na drie jaar op of boven het niveau van hun basisschooladvies.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Huizermaat wil leerlingen op de goede plek plaatsen en doublures zoveel mogelijk beperken. In vaklessen, mentorlessen en individuele gesprekken wordt hier met gezamenlijke inzet naar gestreefd. De doorstroom in de onderbouw is uitstekend. De school wil tegelijkertijd leerlingen kansen bieden waardoor zitten blijven voor een leerling soms toch nuttig is.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage bij Huizermaat is over het algemeen op of boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In deze tabellen zijn de gemiddelde eindcijfers te zien en de examencijfers per afdeling en vak van de laatste drie jaren.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Huizermaat krijgt regelmatig feedback van oud-leerlingen. Daarin valt steeds weer op dat ons onderwijs goed aansluit bij het vervolgonderwijs. Naast de prima examenresultaten spelen het beheersen van onze vijf vaardigheden hierbij een grote rol. Deze vaardigheden zijn: samenwerken, plannen, onderzoeken, presenteren en reflecteren.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Huizermaat is sinds 2009 keurmerk opleidingsschool. Het keurmerkverslag is toegevoegd.

Huizermaat heeft in januari 2022 voor de tweede keer het predicaat Excellente School gekregen. Het predicaat geldt voor alle drie de afdelingen: mavo, havo en vwo.

In de bijlage Factsheet VO ziet u snel de meest recente gegevens over Huizermaat op een rijtje. Ook treft u een samenvatting aan van het inspectierapport van januari 2021. Huizermaat kreeg de kwalificatie 'goed' van de inspectie.

Terug naar boven