Huizermaat

Monnickskamp 7 1273 JP Huizen

Schoolfoto van Huizermaat

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Huizermaat wil leerlingen op de goede plek plaatsen en doublures zoveel mogelijk beperken. In vaklessen, mentorlessen en individuele gesprekken wordt hier met gezamenlijke inzet naar gestreefd. De doorstroom in de onderbouw is uitstekend. De school wil tegelijkertijd leerlingen kansen bieden waardoor zitten blijven voor een leerling soms toch nuttig is. Dit is te zien aan de gegevens doorstroom in de bovenbouw havo en vwo.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Het slagingspercentage bij Huizermaat is over het algemeen op of boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

In deze tabellen zijn de gemiddelde eindcijfers te zien en de examencijfers per afdeling en vak van de laatste drie jaren.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2019-2020?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

Huizermaat is sinds 2009 keurmerk opleidingsschool. Het keurmerkverslag is toegevoegd.

De opbrengstenkaart 2013 van de onderwijsinspectie is als bijlage toegevoegd.

Huizermaat heeft sinds november 2017 het predicaat Excellente School. Het predicaat geldt voor alle drie de afdelingen: mavo, havo en vwo.

Terug naar boven