Huizermaat

Monnickskamp 7 1273 JP Huizen

  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat
  • Schoolfoto van Huizermaat

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het intensieve mentoraat, met de daarbij behorende driehoeksgesprekken tussen leerling, ouder(s) en mentor maken dat onze leerlingen na de tweejarige onderbouwperiode op de voor hen best passende plek terecht komen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De Huizermaatse overgangsregeling en het intensieve mentoraat bieden ruimte voor een zorgvuldige afweging als overgaan gezien de resultaten niet vanzelfsprekend is.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We slagen in ons streven om het slagingspercentage op Huizermaat op of boven het landelijk gemiddelde te laten zijn.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We streven ernaar om de gemiddelde examencijfers op Huizermaat op of boven het landelijk gemiddelde te laten zijn.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft Huizermaat in het schooljaar 2021-2022 bezocht. Voor de algehele onderwijskwaliteit kregen we wederom de score "Goed". Bij het inspectietoezicht is dat de hoogst haalbare score.

Terug naar boven