Over Betuwe College (OBC) Huissen

Julianastraat 17 6851 KJ Huissen

  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Huissen
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Huissen
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Huissen
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Huissen
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Huissen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Zoals te lezen is in de diagrammen werken op alle niveaus leerlingen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, vaker op een hoger geadviseerd niveau. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De school is uitermate trots op de behaalde resultaten. Het percentage leerlingen dat doorstroomt in de onderbouw is hoog. In de bovenbouw daalt dit iets vanwege de hoge doorstroom tijdens de coronaperiode.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages zijn goed voor alle niveaus en sectoren. Daar zijn wij trots op. De slagingspercentages dalen ligt, dit komt door de hoge slagingspercentages tijdens de coronaperiodes.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij zijn trots op onze resultaten. De school scoort met de examencijfers per onderwijssoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde net iets lager.  De verschillen tussen het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE) liggen voor de schooljaren netjes binnen de bandbreedte. De g/t richting scoort iets lager dan gemiddeld. Dit is omdat de school leerlingen kansen bied en er veel leerlingen met een kader bassischooladvies de g/t richting volgen. Veel van deze leerlingen behalen hun diploma op g/t niveau maar scoren op het examen een iets lager cijfer.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBC Huissen heeft op dit moment het oordeel onvoldoende van de Onderwijsinspectie. Dit oordeel is gebaseerd op een zestal indicatoren. Vier indicatoren zijn voldoende en twee indicatoren zijn nog onvoldoende. OBC Huissen is zich uiteraard aan het ontwikkelen en werkt toe naar een voldoende oordeel van de Onderwijsinspectie voor aanvang van schooljaar 2024-2025. We zijn ervan overtuigd dat dit haalbaar is.

Terug naar boven