Over Betuwe College (OBC) Huissen

Julianastraat 17 6851 KJ Huissen

  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Huissen
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Huissen
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Huissen
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Huissen
  • Schoolfoto van Over Betuwe College (OBC) Huissen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Wij hebben 4 bovenbouw richtingen waaruit de leerlingen kunnen kiezen, er is voor ieder wat wils.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

OBC Huisen is onderdeel van de Scholengroep Over- en midden Betuwe. Als scholengroep maken wij ons 'STERK'  voor kwaliteitsonderwijs dicht bij huis. Dat doen we met alle professionals die betrokken zijn bij onze organisatie en met een plan dat voor iedereen (h)erkenbaar is.

Voor de komende jaren heeft OBC Huissen drie speerpunten geformuleerd:

1. Toekomstbestendig vmbo: OBC Huissen bouwt verder aan haar toekomstbestendig vmbo. Dit bewerkstelligen we door het aanbieden van vernieuwend en eigentijds onderwijs waar ruimte is voor verschillend onderwijsvernieuwingen. We begeleiden waar het moet en dagen uit waar dat kan en we werken dagelijks aan kansengelijkheid voor jongeren.

2. Lerende organisatie: Om recht te doen aan onze leerlingen, moet je je voorbereiden op de wereld die in sneltreinvaart verandert. Je blijven ontwikkelen is daarom een vereiste.

3. Duurzame oplossingen implementeren ten aanzien van corona-effecten: We gaan de mogelijke achterstanden door het coronavirus op cognitief en sociaal/emotioneel gebied weg werken.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een leerling die goed in zijn of haar vel zit, maakt vaak beter gebruik van zijn of haar talenten. Meestal verloopt dat goed, maar in toenemende mate is het nodig daarvoor extra inzet te leveren, als leerling, als docent en als ouder/ verzorger. OBC Huissen heeft een uitgebreid zorgteam. De leerling kan ondersteuning ontvangen op diverse gebieden. De school beschikt over een gecertificeerd zorg en advies team (ZAT). In de bijlage vindt u de Zorgkaart en het school ondersteuningsprofiel.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven