dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs

Laan van de Sport 6 9603 TG Hoogezand

  • Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs

Het schoolplan

Toelichting van de school

De Praktijkschool heeft een uitgebreid teamplan.
Daarin staat precies beschreven, hoe alles op de Praktijkschool reilt en zeilt; de sterke punten, en de punten die we willen verbeteren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingenzorg in de deelschool voor praktijkonderwijs richt zich op de zorg voor de gehele leerling: het sociale en emotionele functioneren (persoonlijkheidsontwikkeling); daarmee samenhangend gaat het om de gerichte begeleiding van de leerling naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij (redzaamheid), een plaats op de arbeidsmarkt (arbeidstoeleiding) en eventuele doorstroming naar vervolgonderwijs. Leerlingen krijgen hiervoor praktijk- en theorielessen, trainingen in sociale en communicatieve vaardigheden en lopen stage.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven