dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs

Laan van de Sport 6 9603 TG Hoogezand

  • Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De deelschool voor Praktijkonderwijs van het dr Aletta Jacobs College is een onderdeel van de sector VMBO/PrO.

De deelschool wil dat alle leerlingen in hun diversiteit worden geaccepteerd en gerespecteerd. Het uitgangspunt van handelen is het aansluiten op de individuele leerbehoefte en mogelijkheden van de leerling.

De school vraagt medeverantwoordelijkheid van de leerling en ouders en stimuleert dat door het onderwijs af te stemmen op de leerdoelen die de mentor samen met de leerling formuleert.

De leerlingen leren vooral praktische vaardigheden: techniek, verzorging of groen, maar ook theoretische vaardigheden: taal, rekenen en wiskunde. Dit alles in een veilige en vertrouwde leeromgeving. We hebben veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. We helpen hen om zelfvertrouwen op te bouwen, te werken en samen te werken, en zich verantwoordelijk te voelen voor wat ze doen. De leraren ondersteunen hen, om na de Praktijkschool een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij te krijgen.

Wie je ook bent, wat je ook wilt, wat je ook kunt: samen zorgen we ervoor dat je er komt. En daar zijn we trots op.


Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Kleinschalig
  • Veilig
  • Betrokken

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is iets afgenomen maar blijft over de jaren heen redelijk stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven