dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs

Laan van de Sport 6 9603 TG Hoogezand

 • Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College - deelschool Praktijkonderwijs

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Gedurende het jaar vullen de leerlingen van klas 1 en 4 het leerlingentevredenheidsonderzoek in.

In schooljaar 2020-2021 hebben derde klas leerlingen het tevredenheidsonderzoek ingevuld en alle leerlingen hebben het onderzoek Welbevinden ingevuld in het kader van NPO. In 2021-2022 hebben de leerlingen een vragenlijst speciaal voor het praktijkonderwijs ingevuld. De resultaten daarvan zijn verderop op deze pagina te bekijken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,8
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor de leerlingen wordt een veilige sfeer gecreëerd, waarin goed gewerkt kan worden. Dit betekent vooral, dat we zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, een prettige sfeer en goede werkomstandigheden.

Wij hebben de volgende documenten verzameld in ons veiligheidsplan:

 1. Handelingsprotocol Schoolveiligheid
 2. Overzicht periodieke keuringen
 3. Pestprotocol
 4. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen
 5. Ontruimingsplan
 6. Inruimingsplan
 7. Protocol agressie en geweld
 8. Beleid toelating en verwijdering leerlingen VO
 9. Klokkenluidersregeling
 10. Verzuimbeleid (Spijbelgedrag, Schoolarts, Stroomschema)   
 11. Beleid omgaan met ex-delinquente leerlingen
 12. Lijst BHV-ers en EHBO-ers
 13. Gezonde schoolkantine
 14. Protocol plotselinge dood van een leerling of docent in het (speciaal) voorgezet onderwijs
 15. Protocol cameratoezicht
 16. Preventie en omgaan met schoolaanslagen
 17. Convenant veilige school Gemeente Hoogezand-Sappemeer
 18. Meldcode huiselijk geweld (volgt)
 19. Leerlingenstatuut
 20. Klachtenregeling
 21. Meldplicht datalekken (Procedure, Logboek, Bewerkersovereenkomst)   
 22. Stappenplan suïcide preventie
 23. Integriteits- en gedragscode voor medewerkers van het AJC 


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Gedurende het jaar vullen de ouders van klas 1 en klas 4 het oudertevredenheidsonderzoek in.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
5,8
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven