HELINIUM

Fazantenlaan 1 3222 AM Hellevoetsluis

  • Helinium
  • Helinium
  • Helinium
  • onderzoeken en ontwerpen
  • Helinium, Technasium, onderzoeken en ontwerpen

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school streeft ernaar een veilige school te zijn voor alle leerlingen, waar alle leerlingen gerespecteerd worden in hun eigenheid, waar pestgedrag niet wordt geaccepteerd en waar docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding duidelijk stelling nemen tegen dergelijke gedragingen. De school heeft een helder beleid rondom pesten zodat de veiligheid van leerlingen binnen de school zo optimaal mogelijk is.

De sociale veiligheid wordt conform wetgeving gemonitord en is opgenomen in het veiligheidsplan van Helinium, het anti-pestprotocol is daar onderdeel van. Jaarlijks wordt de veiligheidsbeleving van de leerlingen, ouders en personeel gemeten met een uitgebreid waarderingsonderzoek. Het onderwerp sociale veiligheid/pesten komt ruimschoots en op verschillende manieren tijdens de mentorlessen en in alle leerjaren aan de orde.  

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn met name tevreden over de rol van de mentor.  De mentor volgt met aandacht het wel en wee van de leerlingen uit de groepen en signaleert mogelijke problemen op didactisch gebied en gedragsproblematiek. Hij/zij begeleidt excursies en feestavonden en bespreekt de studieresultaten met de leerling en ouders.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven