HELINIUM

Fazantenlaan 1 3222 AM Hellevoetsluis

  • Helinium
  • Helinium
  • Helinium
  • onderzoeken en ontwerpen
  • Helinium, Technasium, onderzoeken en ontwerpen

Profielkeuze

Toelichting van de school

De decanen verzorgen in samenwerking met docenten en mentoren de activiteiten die te maken hebben met het kiezen van een schooltype, vakkenpakket en de keuze van beroep en vervolgopleiding. In het keuzeproces besteedt HELINIUM in keuzebegeleidinglessen en –gesprekken uitgebreid aandacht aan de mogelijkheden van verschillende opleidingen, de belangstelling die een leerling heeft voor bepaalde beroepssectoren en de vakken waar hij/zij goed minder goed in is. De schooldecanen van HELINIUM hebben gezorgd voor een zeer ruim aanbod aan kennismakingsmogelijkheden met beroepen en vervolgopleidingen: in het najaar een markt met instellingen uit het hoger onderwijs en rond maart/april een informatiemarkt met mbo-instellingen, contacten met bedrijven, stagemogelijkheden, het bijwonen van proeflessen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een veilige en gezellige schoolomgeving vinden we heel belangrijk. Helinium is een openbare scholengemeenschap waar iedere leerling zich thuis moet kunnen voelen. Dat willen we ook laten zien in de manier waarop we met elkaar omgaan, zoals in respect voor mens en omgeving. Zo hechten wij veel waarde aan het contact tussen ouders, leerling en school, onze gouden driehoek. Ook stellen we bijvoorbeeld huisregels op en is onze organisatie opgebouwd vanuit teams. Binnen een team hebben leerlingen les van een klein team vertrouwde docenten, waaronder de mentor, en hebben zij en ouders contact met een eigen teamleider. Binnen het team vinden regelmatig leerlingenbesprekingen plaats. We stimuleren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Maar het is logisch dat niet alles vanzelf goed gaat. Docenten leggen hun vak zo goed mogelijk uit en geven soms extra lessen aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. Daarnaast hebben wij een Intern Ondersteuningsteam (IOT) dat de leerlingen/ouders/docenten ondersteunt. Het IOT werkt gestructureerd volgens opeenvolgende Professionele Momenten; de mentor bekijkt eerst wat hij zelf kan doen en wordt vervolgens in bepaalde gradaties ondersteund door het IOT door bijvoorbeeld advies of hulp.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven