HELINIUM

Fazantenlaan 1 3222 AM Hellevoetsluis

  • Helinium
  • Helinium
  • Helinium
  • onderzoeken en ontwerpen
  • Helinium, Technasium, onderzoeken en ontwerpen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

HELINIUM kent de volgende opleidingen: vmbo-basis/-kader (Vakcollege), mavo, havo, vwo. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op de juiste plaats terechtkomen. Leerlingen kunnen ook kiezen voor Technasium, Theaterklas of Sportklas. Ontdekken en ontwikkelen vinden we belangrijk. Daarbij doen we er alles aan om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Hij/zij leert zo bij ons niet alleen over de wereld om zich heen, maar ook over zichzelf!

In schooljaar 2023/2024 starten wij met groeiklassen. Dat zijn klassen waarin de leerling twee jaar lang met onze hulp kijkt welk niveau het beste bij hem/haar past. Afhankelijk van het advies van de basisschool kan gekozen worden voor de volgende groeiklassen: vwo/havo, havo/mavo, mavo/vmbo kader, vmbo kader/vmbo basis. In de groeiklassen wordt lesgegeven op het hoogste niveau. De leerling wordt echt uitgedaagd. Met behulp van toetsen wordt samen ontdekt welk niveau het best bij de leerling past. Na leerjaar 2 stroomt de leerling door naar zijn hoogst haalbare niveau. Dit betekent dat in leerjaar 3 elke leerling op de juiste plek zit.


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

HELINIUM is een school die leerlingen nadrukkelijk kansen wil bieden: de uitdaging van een diploma, waar mogelijk met bijzondere keuzevakken en/of extra vakken. Dit uitgangspunt zien we ook terug in onze bevorderingsnormen. Voor elk leerjaar is bepaald welk puntenaantal toegang geeft tot een vervolg in dezelfde afdeling. Er is geen puntenaantal voor het niet-bevorderen vastgesteld. Een leerling wordt namelijk niet meer automatisch afgewezen voor bevordering, maar komt ter discussie.Op basis van de mogelijkheden die het kernteam van de betreffende leerling ziet, wordt bepaald of een leerling zijn leerweg in dezelfde of een andere afdeling kan voortzetten.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Gediplomeerd HELINIUM verlaten! Terugkijken op een periode van studeren in goede sfeer, sportief, kunstminnend en met heel veel kansen. Die kwaliteiten willen we handhaven. Maar de resultaten kunnen beter. Daar werken we aan.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze werkwijze om de kwaliteit hoog te houden en te verbeteren:

Helinium heeft verbeterdoelen opgesteld in Plannen van Aanpak. De evaluatie van deze Plannen van Aanpak per afdeling leidt vervolgens tot nieuwe plannen voor het daarop volgende schooljaar. Wat een goed effect heeft wordt geborgd. Bij het opstellen en evalueren van de plannen van aanpak spelen de analyses van de Citotoetsen, Cum Laude, Scholen op de kaart, tevredenheidsmetingen onder leerlingen, ouders, eigen personeel en toeleverend basisonderwijs een belangrijke rol. Speerpunt is het ontwikkelen van het ‘opbrengstgericht werken’ bij alle personeelsleden door bewustmaking, scholing en resultaatafspraken. Met leerlingen worden ambitieafspraken gemaakt.

Terug naar boven