Chr. College de Noordgouw, Heerde

Eperweg 34A 8181 EW Heerde

  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde
  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde
  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde
  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde
  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onze school gaat uit van "ontwikkelen van talenten". Bij de plaatsing in een afdeling na de brugklas wordt zorgvuldig afgewogen of de leerling een reële kans heeft om de opleiding zonder vertraging te doorlopen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Door ons onderwijsaanbod, de goede begeleiding en het goede werkklimaat bereiden we onze leerlingen gedegen voor op de examens. We streven hierbij naar hogere slaagpercentages dan het landelijk gemiddelde. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het is onze ambitie dat onze leerlingen in elke afdeling een hoger gemiddeld eindexamencijfer scoren dan het landelijke gemiddelde. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Ongeveer éénderde van onze mavoleerlingen vervolgt zijn of haar schoolcarrière op onze havo-afdeling. We bereiden deze leerlingen op meerdere manieren voor op deze overstap. Zo volgen zij in mavo 3 en 4 een extra vak. Daarnaast krijgen deze leerlingen in mavo 4 vanaf januari een uur extra wiskunde en een uur extra Engels. In het eerste halfjaar in havo 4 wordt dit gecontinueerd, waarbij de leerlingen bij wiskunde opgesplitst worden in een wiskunde a en een wiskunde b groep. Zo zijn deze 'overstappers' goed voorbereid op de havo en halen zij vrijwel allemaal in twee jaar tijd hun havodiploma. 

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Evaluaties houden de school een spiegel voor. Daardoor kunnen zaken die beter kunnen besproken en verbeterd worden. De school neemt deel aan het ViA-traject (Veluwse Interne Arbeidsmarkt) waarbij de aangesloten scholen elkaar eenmaal per vier jaar bezoeken. De Noordgouw is in maart 2019 voor het laatst bezocht. Het rapport is toegevoegd als bijlage.

Terug naar boven