Chr. College de Noordgouw, Heerde

Eperweg 34A 8181 EW Heerde

  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde
  • Onderdeel uit het plusprofiel Expressie
  • Onderdeel uit het plusprofiel Research
  • Onderdeel uit het plusprofiel Sport
  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onze school gaat uit van "ontwikkelen van talenten". Bij de plaatsing in een afdeling na de brugklas wordt zorgvuldig afgewogen of de leerling een reële kans heeft om de opleiding zonder vertraging te doorlopen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Door ons onderwijsaanbod, de goede begeleiding en het goede werkklimaat bereiden we onze leerlingen gedegen voor op de examens. We streven hierbij naar hogere slaagpercentages dan het landelijk gemiddelde. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het is onze ambitie dat onze leerlingen in elke afdeling een hoger gemiddeld eindexamencijfer scoren dan het landelijke gemiddelde. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Evaluaties houden de school een spiegel voor. Daardoor kunnen zaken die beter kunnen besproken en verbeterd worden. De school neemt deel aan het ViA-traject (Veluwse Interne Arbeidsmarkt) waarbij de aangesloten scholen elkaar eenmaal per vier jaar bezoeken. De Noordgouw is in maart 2019 voor het laatst bezocht. Het rapport is toegevoegd als bijlage.

Terug naar boven