Chr. College de Noordgouw, Heerde

Eperweg 34A 8181 EW Heerde

  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde
  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde
  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde
  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde
  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde

Profielkeuze

Toelichting van de school

Alle mavo-leerlingen krijgen standaard een extra vak in klas 3 en 4 zodat de doorstroom naar de havo-afdeling voor iedereen die dat wil en kan bereikbaar is. Jaarlijks gaat ongeveer 30 á 35% van de vier-mavo-geslaagden door op havo-niveau. Voor Engels en voor wiskunde werken we met een schakelprogramma, waarbij examenkandidaten in mavo 4 vanaf januari worden voorbereid op de overgang naar havo 4. De begeleiding wordt in havo 4 voortgezet tot januari.

De profielkeuze op havo volgt over het algemeen de landelijke trend.


Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In  het  Schoolplan  beogen  we  de  gewenste  ontwikkelingen  voor  de  komende  vier  jaren  in kaart  te  brengen.  Het  Schoolplan  is  een  symbiose  van  het  Strategisch  Beleidsplan  2015-2019  en  de  daarna  uitgewerkte  afdelingsplannen.  De  speerpunten  per  schooljaar  worden aangegeven op de verschillende beleidsterreinen. Tevens is de situatie van juni 2017 weergegeven, als een evaluatie halverwege de looptijd van het Strategisch Beleidsplan, om zo een beeld te geven waar we toen stonden.

Om  de  omslag  van  het  huidige  onderwijs  naar  het onderwijs van de 21ste eeuw succesvol te laten verlopen, is een lerende organisatie nodig. De komende jaren zullen wij daarom een pionierende school zijn. We gaan op weg naar een onderwijsvorm waarbij effectief leren van de leerling centraal staat. 

De schoolleiding heeft ervoor gekozen te werken vanuit vertrouwen. Dat wordt beantwoord met enthousiasme en veel inzet om onderwijsvernieuwing uit te werken voor het vak en de afdeling. Vanuit deze positieve grondhouding zijn we samen om weg om van CC de Noordgouw een lerende  school  te  maken  waarbij  ieders  talent  zich  maximaal  kan  ontplooien  en  we  elke leerling voorbereiden op zijn/haar toekomst!

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Het schoolondersteuningsprofiel van CC De Noordgouw beschrijft de manier waarop passend onderwijs is georganiseerd, de doelen die de school zich stelt op het terrein van de leerlingenbegeleiding en de manier waarop de medewerkers deze doelen willen bereiken. De zorg die de school kan bieden is en blijft altijd gericht op de voortgang van het onderwijsleerproces.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven