Chr. College de Noordgouw, Heerde

Eperweg 34A 8181 EW Heerde

  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde
  • Onderdeel uit het plusprofiel Expressie
  • Onderdeel uit het plusprofiel Research
  • Onderdeel uit het plusprofiel Sport
  • Schoolfoto van Chr. College de Noordgouw, Heerde

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Noordgouw is een kleinschalige school in een landelijke omgeving.  Daardoor ervaren de meeste leerlingen in het algemeen een groot gevoel van veiligheid. Door de kleinschaligheid van de school worden alle leerlingen gekend. Het probleem van alcohol- en drugsgebruik wordt op een actieve manier bij de leerlingen onder de aandacht gebracht, o.a. in samenwerking met Tactus verslavingszorg.  Op de website zijn de diverse actuele protocollen rondom veiligheid te vinden. Tevens wordt er actief gewerkt aan afwezigheidsregistratie en is er een actuele klachten- en klokkenluidersregeling.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders bevestigen het positieve beeld m.b.t. het onderwijsaanbod, de sfeer op school en het gevoel van veiligheid dat leerlingen hebben over de Noordgouw. De cijfers van de enquête spreken voor zich. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven