Mendelcollege

Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem

Schoolfoto van Mendelcollege

Profielkeuze

Toelichting van de school

We bieden alle sectoren (mavo) en profielen (havo en vwo) aan. Binnen de sectoren en profielen hebben leerlingen op het Mendelcollege veel keuzevrijheid. Op de mavo kan in de 'vrije ruimte' gekozen worden voor de eindexamenvakken kunst beeldend en LO2 (sport). Op de havo en op het vwo kan in alle profielen eindexamen gedaan worden in vakken als kunst beeldend, Frans, Duits, bedrijfseconomie en geschiedenis.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan 2020-2024: Op weg naar wendbaar en weerbaar.

Ons onderwijs kent drie pijlers: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
Elke leerling verlaat onze school met een diploma; deze kwalificatieplicht voelen wij en dragen wij uit. Daarnaast zetten wij sterk in om leerlingen richting te geven en mee te nemen in hoe de maatschappij werkt. De socialisatie is de belangrijke tweede pijler. En tenslotte is het van wezenlijk belang om je zelf te leren kennen: wat kan ik, wie ben ik, wat wil ik. Deze persoonsvorming, de leerling in actie, is het derde aandachtsveld. Dat alle drie tezamen is voor ons goed onderwijs!

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De algemene en de specifieke begeleiding van leerlingen staat beschreven in het Ondersteuningsprofiel. Algemene begeleiding geldt voor alle leerlingen en omvat de dagelijkse studiebegeleiding en sociale begeleiding van de klas. De mentor staat hierbij centraal.
Specifieke begeleiding geldt voor leerlingen die een extra steuntje nodig hebben op leergebied of sociaal-emotioneel gebied. Hiervoor zijn speciaal opgeleide medewerkers in de school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven