Mendelcollege

Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem

Schoolfoto van Mendelcollege

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op een brede school zoals het Mendelcollege is het mogelijk leerlingen voortdurend de mogelijk te bieden om op te stromen naar een hoger niveau. We dagen leerlingen uit, ook de laatbloeiers, om onderwijs te volgen op het hoogst haalbare niveau. De overstap van 4 mavo naar 4 havo is een hele gebruikelijke op het Mendel. We bieden leerlingen de kans om een jaar eerder of in extra vakken examen te doen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Op het Mendelcollege zijn de examenresultaten al vele jaren stabiel. Door een gedegen voorbereiding op de examens, in goede samenwerking tussen docent en leerling, weten onze examenleerlingen prima resultaten te bereiken. De examenresultaten monitoren we nauwgezet, zodat we ons streven 'examencijfers op of boven het landelijk gemiddelde' kunnen waarmaken.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten hebben voortdurend onze aandacht. We zijn er van overtuigd dat onze leerlingen door een positieve benadering en een veilige omgeving tot de beste resultaten komen. Met een Mendeldiploma op zak kunnen leerlingen met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Alle leerlingen worden voorbereid op hun keuze voor een studie en/of beroep na het Mendelcollege. Veel leerlingen met een mavo-diploma kiezen voor de havo of het MBO. Havo-leerlingen oriënteren zich op het HBO tijdens meeloopdagen en voorlichtingsmomenten georganiseerd door de decanen. Onze vwo-leerlingen doen mee aan universitaire aansluitingsprogramma's en gaan proefstuderen. Zo begeleiden we alle leerlingen bij hun keuze voor een vervolgopleiding.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Mendelcollege houdt de onderwijskwaliteit in de gaten met behulp van eigen onderzoeken. Daarnaast vinden we het belangrijk dat externe organisaties, zoals de onderwijsinspectie, ons onderwijs beoordelen. Bij de onderwijsinspectie staan we onder basistoezicht, omdat de opbrengsten al jaren op rij voldoende zijn.

Terug naar boven