Mendelcollege

Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem

Schoolfoto van Mendelcollege

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We hechten belang aan de mening van leerlingen en ouders, daarom doen we jaarlijks een tevredenheidsmeting. De leerlingen geven aan dat ze positief zijn over de veiligheid en pesten komt gelukkig weinig voor. Over de sfeer zijn de leerlingen erg tevreden. Veel leerlingen zouden opnieuw voor het Mendel kiezen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit recente tevredenheidsenquêtes blijkt dat leerlingen en ouders tevreden zijn over de veiligheid in en rond de school. We hechten op het Mendel veel belang aan goede omgangsvormen. Mentoren voeren gesprekken met leerlingen over hoe we met elkaar omgaan. Klassen in de onderbouw stellen met elkaar een omgangsprotocol op.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven