rsg de Borgen, Woldborg

Bezoekadres: Kersenlaan 16 9861 CR Grootegast

  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg

Profielkeuze

Toelichting van de school

De bovenbouwleerlingen van de Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg volgen hun praktijkvakken op de vestiging Nijeborg te Leek. De leerlingen kunnen de volgende praktijkvakken kiezen:
- Bouw, Wonen & Inrichting
- Produceren, Installeren & Energie
- Zorg & Welzijn
- Economie & Ondernemen
- Dienstverlening & Producten

Leerlingen van de Theoretische Leerweg kunnen, aan het eind van klas 3, kiezen uit de sectoren:
- Techniek
- Landbouw
- Economie
- Zorg & Welzijn 

Binnen de genoemde sectoren zijn meerdere vakkenpakketten mogelijk. Veel leerlingen kiezen een extra vak om hun mogelijkheden in het vervolgonderwijs (MBO en Havo) te vergroten.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Het Ondersteuningsplan geldt voor geheel rsg de Borgen. Op dit moment wordt het plan herschreven.
Het plan van rsg de Borgen is aangepast aan de ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven