rsg de Borgen, Woldborg

Bezoekadres: Kersenlaan 16 9861 CR Grootegast

  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Alle leerlingen van de school (Basisberoepsgericht, Kaderberoepsgericht en Theoretische Leerweg) zijn geënquêteerd.
De grafiek en de cijfers geven het algemene gemiddelde aan

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat wordt vooral bepaald door de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarvoor zijn een aantal regels en afspraken gemaakt waarop we elkaar mogen aanspreken.

In het Calamiteitenplan van de Woldborg wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld de organisatie van de Bedrijfshulpverlening en procedures en ontruiming bij brand.

Natuurlijk hebben we op school regels en afspraken. En daar praten we vaak over met elkaar. In het mentoruur met de klas, alleen met je mentor of een docent, soms ook in de leerlingenraad. Wanneer er bijzondere problemen zijn proberen we die samen snel op te lossen. Zo nodig spreken we met de leerlingen(en), ouders en docenten.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 zijn alle ouders van onze leerlingen gevraagd om de enquête in te vullen. (Basis Beroepsgerichte Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg en de Theoretische Leerweg

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven