rsg de Borgen, Woldborg

Bezoekadres: Kersenlaan 16 9861 CR Grootegast

  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Woldborg

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Na aanmelding door de basisschool voert de coördinator eerste leerjaar gesprekken met de leerkrachten van groep 8.

Tijdens dit gesprek motiveert de leerkracht groep 8 zijn/haar keuze voor een bepaalde leerweg. Indien er sprake van is dan wordt ook in het gesprek bepaald of een leerling vanaf de start in klas 1 direct al één of meerder vakken op een hoger niveau gaat volgen.

Ook gedurende hun verdere schoolcarrière op de Woldborg worden de leerlingen blijvend uitgedaagd om een vak op een hoger niveau te volgen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de leerlingen voor die vakken ook examen doen op het hogere niveau en op die manier op de goede 'plek' terecht komen en dat hun talenten dus maximaal worden benut.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In verband met een groepsgrootte kleiner dan 10, wordt in de onderbouw de kolom Basisberoepsgerichte Leerweg niet getoond.
Dit geldt voor alle schooljaren.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De afgelopen 3 schooljaren had de Woldborg een gemiddeld slagingspercentage van 98% voor alle leerwegen. Dit betreft de Theoretische Leerweg, de Kader- en de Basisberoepsgerichte Leerweg.
De leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen volgen de theoretische vakken op de Woldborg en de praktijkvakken op de vestiging Nijeborg te Leek. 

De laatste 10 jaren zijn op de Woldborg elk jaar, alle leerlingen voor de basisberoepsgerichte leerweg geslaagd. Voor de kaderberoepsgerichte leerweg ligt dat gemiddelde op ruim 98%.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school


De onderstaande examencijfers hebben voornamelijk betrekking op de resultaten van de leerlingen van de Theoretische Leerweg en de kaderberoepsgerichte Leerweg. Resultaten van de Basisberoepsgerichte Leerweg zijn zichtbaar, maar het betreft een kleine groep.
Wij zijn bijzonder trots op onze resultaten. Door ons onderwijsconcept kunnen leerlingen doorstromen naar een hoge leerweg en op die manier dus ook het diploma behalen van een hogere leerweg. Uiteraard dalen de gemiddelde cijfers hierdoor in alle leerwegen iets. Wij streven ernaar om wel boven het landelijke gemiddelde te scoren. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Vanaf klas 1 besteden wij aandacht aan het loopbaanleren. Leerlingen bezoeken MBO-instellingen en volgen een arbeidsoriënterende stage.
Daarnaast bezoeken diverse MBO-opleidingen ook onze school en vertellen oud-leerlingen tijdens de terugkomdag hun bevindingen in het MBO. Dit heeft ertoe geleid dat leerlingen vaker de juiste MBO-opleiding kiezen en niet switchen van opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft voor het laatst in 2014 de school bezocht. We hebben ons basisarrangement behouden. Dat betekent dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.
In het voorjaar van 2017 heeft er nog een interne audit plaats gevonden.

Terug naar boven