CSG Kluiverboom

Kluiverboom 1 9732 KZ Groningen

  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De afgelopen tijd zijn veel verbeteringen doorgevoerd. Er zijn heldere afspraken over regels in en om school en invoering van een eenduidige pedagogische aanpak. Sinds 1 januari 2014 heeft CSG Kluiverboom een eigen deelraad. De verwachting is dat de tevredenheid zal toenemen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Vanuit de ouderklankbordgroep komen positieve reacties op de gerealiseerde verbeteringen. Ouders geven aan geïnformeerd te zijn over dingen die ze als ouder moeten weten. Zij zijn tevreden over de mentorbegeleiding en de begeleiding bij keuzemomenten.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven