CSG Kluiverboom

Kluiverboom 1 9732 KZ Groningen

  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De afgelopen tijd heeft de school veel verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot de tevredenheid van leerlingen. Er zijn met de komst van een leerlingenraad , nieuwe begeleidingstrajecten voor leerlingen en meer externe activiteiten nieuwe stappen gezet om het welzijn en plezier van leerlingen binnen de school verder te verbeteren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Vanuit de ouderklankbordgroep komen positieve reacties op de gerealiseerde verbeteringen. Ouders geven aan geïnformeerd te zijn over dingen die ze als ouder moeten weten. Zij zijn tevreden over de mentorbegeleiding en de begeleiding bij keuzemomenten.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven