CSG Kluiverboom

Kluiverboom 1 9732 KZ Groningen

  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
  • Schoolfoto van CSG Kluiverboom

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De CSG Kluiverboom volgt het advies gegeven door de basisschool van herkomst en plaatst de leerling op het geadviseerde niveau. Na aanmelding zoekt de intakecoördinator van de CSG Kluiverboom contact met de basisschool en zorgt dat alle relevante informatie beschikbaar komt zodat er een optimale begeleiding kan worden gegeven, met als einddoel een diploma op het niveau van advies.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In ons jaarplan staan verbeteractiviteiten. Er zijn afspraken over de structuur, opbouw en inhoud van de les. De klassen zijn zo ingericht dat het niveau van de leerlingen zo dicht mogelijk bij elkaar ligt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze doelstelling is een slaagpercentage van minimaal 85%. Onze lessen voldoen minimaal aan de basiskwaliteit: doelgerichte opbouw, begrijpelijke uitleg en actieve betrokkenheid van leerlingen.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij werken structureel aan de kwaliteit van ons onderwijs. Wij analyseren prestaties van leerlingen en de schoolleiding bezoekt lessen. Leerlingen krijgen examentraining.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft ons het basisarrangement toegekend.

Terug naar boven