CSG Kluiverboom

Kluiverboom 1 9732 KZ Groningen

 • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
 • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
 • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
 • Schoolfoto van CSG Kluiverboom
 • Schoolfoto van CSG Kluiverboom

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vmbo-bb

De basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) is bestemd voor leerlingen die meer op de praktijk zijn ingesteld. Leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht programma. Vmbo-bb geeft toegang tot niveau 2 op het mbo.

Vmbo-kb

De kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen in de praktijk. Leerlingen doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht programma. Deze leerweg geeft toegang tot mbo niveau 3 en in sommige opleidingen tot niveau 4.

Basis- en kaderleerlingen kunnen kiezen uit vier profielen die we samen met Werkman-vmbo aanbieden:

 • zorg en welzijn (Z&W)
 • mobiliteit en transport (M&T)
 • produceren, installeren en energie (PIE)
 • dienstverlening en producten (D&P) (Werkman)

Vmbo-tl

Vmbo-tl is de theoretische leerweg en wordt ook wel mavo genoemd. Binnen het vmbo is deze leerweg het meest geschikt voor leerlingen die theoretische vakken interessanter vinden dan beroepsgerichte vakken. Met vmbo-tl kunnen leerlingen naar mbo niveau 4 of opstromen naar havo 4.

In de bovenbouw hebben tl-leerlingen keuze uit vier profielen:

 • economie
 • landbouw
 • techniek
 • zorg en welzijn 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De mentor is spil en regisseur van alle gesprekken rond de leerling. De ondersteuning is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en zelfsturing. Mentoren en ondersteuningsstructuren zijn daarop ingericht, handelen is daarop afgestemd. Het leren van de leerling staat centraal. De ondersteuningsstructuur is erop gericht dat de leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Zowel in kwalificerende zin, als in socialiserende zin en in zijn of haar persoonlijkheidsontwikkeling. Het uitgangspunt is dat er onderwijs gegeven wordt en dat dit de kern is van de activiteiten binnen de vestiging. Ondersteuning zal ook gericht zijn op het faciliteren daarvan. De aanname is dat het welbevinden van leerlingen toeneemt als er aandacht is voor het onderwijsproces met als gevolg dat de ondersteuningsvragen hanteerbaar zijn voor de medewerkers.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven