Montessori College Groesbeek

Spoorlaan 16 6562 AM Groesbeek

  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek
  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek
  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek
  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek
  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw blijven maar weinig leerlingen zitten.

De groep vmbo-b leerlingen in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) van 2020-2021 betrof een kleine groep van 16 leerlingen in totaal. Door 3 doublures in deze groep, komt het percentage uit op 77,3%. 

De groep vmbo-(g)t leerlingen in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) van 2022-2023 betrof tevens een kleine groep van 22 leerlingen in totaal.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In 2023 zijn 94% van de vmbo-b-leerlingen, 100% van de vmbo-k-leerlingen en 75% van de vmbo-(g)/t-leerlingen geslaagd voor hun eindexamen (inclusief Agora). De groep vmbo-(g)/t-leerlingen betrof een kleine groep van 8 leerlingen waarvan er 6 geslaagd zijn.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft in 2022-2023 haar vierjaarlijks bestuurlijk onderzoek uitgevoerd en was zeer tevreden over ons onderwijs! In het inspectierapport leest u hier meer over. Ook worden wij periodiek bezocht door de Nederlandse Montessori Vereniging, voor het ontwikkelen, bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het Montessorionderwijs. Het verslag van de laatste visitatie uit 2024 vindt u hieronder. 

Terug naar boven