Montessori College Groesbeek

Spoorlaan 16 6562 AM Groesbeek

  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek
  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek
  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek
  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek
  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De score bij 'vmbo' betreft leerlingen uit leerjaar 1 en 2. De scores vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g)t zijn de leerlingen uit leerjaar 3 en 4.

In onderstaande grafieken hoort de score van 'brugjaar' bij de leerlingen 10-18 Agora. Het volledige onderzoek naar de tevredenheid bij de leerlingen van 10-18 Agora Groesbeek is als pdf bijgevoegd. BM betreft de landelijke Benchmark van middelbare scholen in Nederland, waarmee wij onze scores vergelijken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Montessori College heeft een eigen Pestprotocol. In dit protocol beschrijven we de wijze waarop we met pestgedrag omgaan. We nemen expliciet stelling tegen pestgedrag en stellen concrete maatregelen voor ter bestrijding en voorkoming van (digitaal) pesten. Het thema wordt regelmatig met de leerlingenraad besproken. De docenten en coaches zijn getraind middels een scholing positieve groepsvorming. Aan het begin van het schooljaar maken de leerlingen uit iedere klas kennis met elkaar door middel van lefdagen, om de groepsvorming te stimuleren en het zelfvertrouwen van de leerlingen te vergroten.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn tevreden over de school: zij geven de school een 8,4.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4

Terug naar boven