Montessori College Groesbeek

Spoorlaan 16 6562 AM Groesbeek

  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek
  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek
  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek
  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek
  • Schoolfoto van Montessori College Groesbeek

Profielkeuze

Toelichting van de school

Alle leerlingen in de bovenbouw van vmbo-basis en -kader en de leerlingen in de gemengde leerweg volgen het profiel Dienstverlening en Producten. Met dit profiel krijgen leerlingen een brede oriëntatie op allerlei beroepen. De keuzevakken binnen dit profiel geven ruimte voor een eigen invulling, bijvoorbeeld technische vakken.

Vmbo-t leerlingen krijgen in klas 3 van het MMvmbo altijd een plusprogramma. In klas 4 kan bestaat de mogelijkheid om het plusprogramma voort te zetten. Dat plusprogramma kunnen zij zowel theoretisch als praktisch invullen. Als de keuze is gemaakt voor het theoretische plusprogramma kunnen leerlingen na vier jaar vmbo-t doorstromen naar havo 4 in Nijmegen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan proberen we een beeld te geven van het grotere geheel. Naast de voorgeschreven onderdelen, willen we vooral onze montessoriaanse identiteit laten zien. Geïnspireerd door de verhalen van leerlingen, personeel en ouders. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen het Montessori College levert iedere medewerker een bijdrage aan de ontwikkeling en de ondersteuning van de leerlingen die aan deze medewerker toevertrouwd zijn. De kern van ons handelen sluit aan bij het montessoribasisprincipe ‘leer het mij zelf te doen'. Daar waar een leerling (even) niet in staat is om het zelf te doen, bieden we, waar mogelijk, passende ondersteuning op school of helpen we om ondersteuning te vinden buiten school. 

In bijgevoegd Schoolondersteuningsbeleid is uitgebreide informatie terug te vinden over de begeleiding en extra ondersteuning van leerlingen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven