Gilde Vakcollege Techniek

Gildenweg 4 4204 GH Gorinchem

  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek
  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek
  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek
  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek
  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Een kernwaarde van het Gilde is ´persoonlijke aandacht´. Deze kernwaarde zie je terugkomen in de resultaten van de enquete. Zaken als veiligheidsbeleving, duidelijkheid en betrokkenheid van docenten scoren goed. Dit geeft weer extra energie om door te gaan op de ingeslagen weg.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op het Gilde is veel aandacht voor pedagogische en fysieke veiligheid. Uit de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders blijkt ook dat dit opgemerkt en gewaardeerd wordt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Voor het Gilde is de betrokkenheid van ouders zeer belangrijk. We zijn dan ook erg blij met deze mooie waardering van ouders voor onze school. Toch beseffen we terdege dat vertrouwen en tevredenheid ´te voet komt en te paard gaat'. We zijn ons ervan bewust dat we vertrouwen en kwaliteit iedere dag opnieuw moeten waarmaken. U mag deze hoge kwaliteit blijvend van het Gilde verwachten. U mag ons daar op aanspreken. Graag zelfs, dat houdt ons scherp.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven