Gilde Vakcollege Techniek

Gildenweg 4 4204 GH Gorinchem

  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek
  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek
  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek
  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek
  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Gilde heeft op alle niveaus een uitdagende opleiding. Ook leerlingen met een havo/vwo advies kiezen voor het Gilde. In samenwerking met havo-locaties van stichting CVO-AV is er een unieke Techniekhavo. Hiermee kunnen we havisten met een praktisch-concrete leerstijl een nog mooiere opleiding bieden. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Zowel in de boven- als de onderbouw kent het Gilde nauwelijk zittenblijvers en voldoet hiermee ruimschoots aan de inspectienorm. De doorstroom van de 3-havoleerlingen is nog een aandachtspunt, maar hier is in het huidige schooljaar al een forse verbetering zichtbaar.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage van het Gilde is al jaren hoog en ligt vaak boven het landelijk gemiddelde. De sleutel van dit succes is niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar ook de persoonlijke aandacht die de leerlingen krijgen. Op het Gilde worden de leerlingen continu gevolgd in hun prestaties en worden ze actief begeleid als de prestaties achterblijven.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

We werken er iedere dag hard aan om het onderwijsniveau van constante kwaliteit te houden. Naast prestaties als een hoog slagingspercentage en mooie examencijfers, gaat het ook om het bieden van kansen aan leerlingen. Ook aan leerlingen die er misschien wel heel erg hard aan moeten trekken. Maar, ook dan is het Gilde een school die als het even kan ver wil gaan en streeft naar een kwalitatief goede begeleiding.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijsresultaten nog niet geactualiseerd naar 2022 via publicatieknop.

Terug naar boven