Gilde Vakcollege Techniek

Gildenweg 4 4204 GH Gorinchem

  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek
  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek
  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek
  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek
  • Schoolfoto van Gilde Vakcollege Techniek

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Gilde heeft op alle niveaus een uitdagende opleiding. Ook leerlingen met een havo/vwo advies kiezen voor het Gilde. In samenwerking met havo-locaties van stichting CVO-AV is er nu een unieke Techniekhavo. Hiermee kunnen we havisten met een praktisch-concrete leerstijl een nog mooiere opleiding bieden. In de cijfers hieronder is het effect van de Techniekhavo nog niet zichtbaar, omdat het een nieuwe opleiding is.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage van het Gilde is al jaren hoog en ligt vaak boven het landelijk gemiddelde. De sleutel van dit succes is niet alleen de kwaliteit van het onderwijs, maar ook de persoonlijke aandacht die de leerlingen krijgen. Op het Gilde worden de leerlingen continu gevolgd in hun prestaties en worden ze actief begeleid als de prestaties achterblijven.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Gilde is door prof. dr. Dronkers, onderwijssocioloog in Maastricht een paar jaar geleden (in december 2012) uitgeroepen tot beste VMBO-school van Nederland. Dat is leuk voor een keer, maar belangrijker voor ons is dat het onderwijs op het Gilde van constante kwaliteit blijft. Daar werken we iedere dag hard aan. Naast prestaties als hoge examencijfers, gaat het ook om het bieden van kansen aan leerlingen. Ook aan leerlingen die er misschien wel heel erg hard aan moeten trekken. Maar, ook dan is het Gilde een school die als het even kan ver wil gaan en streeft naar een kwalitatief goede begeleiding.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen die voor het Gilde kiezen, kiezen al op jonge leeftijd voor de techniek. Een enkeling verlaat in de onderbouw het Gilde, omdat de techniek toch niet bij hem of haar past. Het Gilde begeleidt die leerlingen uitgebreid naar een passende sector. Voor verreweg de meeste leerlingen is de keuze echter: voor welke technische richting kies ik? Het Gilde heeft een programma om die keuze gefundeerd te kunnen maken. Het resultaat is dat leerlingen weten wat ze willen, gefocust zijn op hun doel en al vroeg een gezonde trots op hun ontluikend vakmanschap ontwikkelen. Dit vertaalt zich door naar de studieresultaten op het mbo. In de grafieken hieronder is te zien dat oud-Gildeleerlingen beduidend minder van opleiding wisselen in het mbo.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven