Uilenhof

Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem

  • Schoolfoto van Uilenhof
  • Schoolfoto van Uilenhof
  • Schoolfoto van Uilenhof
  • Schoolfoto van Uilenhof
  • Schoolfoto van Uilenhof

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De jaarlijkse tevredenheid onder leerlingen en ouders/verzorgers wordt gemeten in de maanden februari- maart.

Deze vragenlijst wordt onder alle leerlingen en ouders verspreid. De scores laten een positief beeld zien en komen overeen met de landelijke en regionale trends. We willen eigentijds onderwijs aanbieden in een sfeervolle en veilige omgeving. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ons doorlopend laten weten wat ze van de school vinden. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Uilenhof is een overzichtelijke school.

Persoonlijke aandacht en veiligheid vinden wij belangrijk. We hebben de school licht en gezellig ingericht. Het karakteristieke gebouw helpt om een mooie sfeer neer te kunnen zetten. Echter zijn het vooral de leerlingen de docenten die de sfeer maken met elkaar. Dat is te voelen als je bij ons binnenloopt. In de cijfers zie je dat de GT leerlingen wat scherper hebben geantwoord, de havo leerlingen zijn bovengemiddeld positief. Corona heeft invloed gehad op het sfeergevoel van de GT leerlingen.

Voor momenten waarop de sfeer en veiligheid bedreigd worden, zoals bij pesten, werken we met diverse protocollen om dit procesmatig aan te pakken. U kunt deze documenten vinden op onze site Protocollen | Uilenhof (cvo-av.nl) Daarnaast werken wij met Rots en Water, dit is een programma gericht op groepsdynamica en de rol van jezelf in de groep en het stellen en bewaken van grenzen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De jaarlijkse tevredenheid onder leerlingen en ouders/verzorgers wordt gemeten in de maand februari.

We zijn tevreden met de resultaten. Wij zijn blij met hoe ouders/verzorgers tegen de school aankijken en zien dit als stimulans om door te ontwikkelen. Ouders hebben de mogelijkheid mee te denken met het onderwijs in de deelraad. Steeds vaker roepen we ook de hulp van ouders in, onder andere bij het invullen van een gastles of het begeleiden van de maatschappelijke stage (MaS) van de leerlingen. We stellen het erg op prijs als ouders ons benaderen als iets opvalt of als ergens verbetering mogelijk is. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven