Commanderij College locatie Doregraaf

Sint Josephstraat 17 5421 CR Gemert

  • Schoolfoto van Commanderij College locatie Doregraaf
  • Schoolfoto van Commanderij College locatie Doregraaf

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het doel van deze indicator is om zichtbaar te maken of de school in staat is om leerlingen in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs tot het niveau te brengen dat ten opzichte van het advies mag worden verwacht. Deze indicator laat zien wat het Commanderij College heeft toegevoegd aan het niveau van de leerling: we motiveren leerlingen en bieden kansen om tot een hoger niveau te reiken.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw gaan bijna alle leerlingen (99,4%) over. Blijven zitten is een uitzondering. Ook in de bovenbouw zijn de overgangspercentages hoog. 

Voor de indicatoren onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces bepaalt de Onderwijsinspectie een minimale norm. Het Commanderij College scoort op beide indicatoren 'boven de norm'. Doorstroom in de onderbouw (onderbouwsnelheid) laat zien hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Doorstroom in de bovenbouw (bovenbouwsucces) geeft een indruk van de tijd die leerlingen nodig hebben om een diploma te halen, nadat ze op een bepaald niveau zijn geplaatst of een keuze voor een sector of profiel hebben gemaakt. Het percentage zittenblijvers en het slagingspercentage vormen het voornaamste deel van de indicator bovenbouwsucces. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We zien de afgelopen jaren mooie slagingspercentages. De slagingspercentages in het VMBO liggen in 2019/2020 op of boven het landelijk gemiddelde. In het VMBO B slaagden alle leerlingen (100%). En ook alle VMBO K en VMBO GT leerlingen slaagden in 2019/2020. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde examencijfer van het VMBO B, VMBO K en VMBO GT is in schooljaar 2020-2021 hoger dan het landelijk gemiddelde. De examenleerlingen doen het goed op vmbo Gemert. We zien de afgelopen jaren dat deze gemiddelde examencijfers vrijwel gelijk blijven.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van het vmbo gaan na het behalen van hun diploma naar het mbo. Met een vmbo-(g)t diploma (mavo) is het ook mogelijk om naar havo te gaan. Wij stimuleren dat mavo-leerlingen die een goede kans op slagen hebben op de havo doorstromen.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen diploma's en branchecertificaten behalen. Hier zie je hoeveel procent van de leerlingen deze school met diploma's en/of certificaten verlaat.

Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Hier zie je wat de leerlingen van deze school na het praktijkonderwijs doen. Welke keuzes maken ze en wat doen ze één en twee jaar na het verlaten van de school?

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds 2013-2014 neemt het Commanderij College deel aan de sectie audits van de orionscholen. De intervisie met collega's van andere orionscholen maakt het mogelijk om zaken te verbeteren en wat goed is te borgen.

In januari 2016 heeft de inspectie van onderwijs de locatie vmbo in Gemert bezocht. De bevindingen waren overwegend positief. De rapportage is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven