Commanderij College locatie Doregraaf

Sint Josephstraat 17 5421 CR Gemert

  • Schoolfoto van Commanderij College locatie Doregraaf
  • Schoolfoto van Commanderij College locatie Doregraaf

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid van leerlingen wordt jaarlijks gemeten in de brugklas en het derde leerjaar. Op basis van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek zien we waar we als school verder op kunnen verbeteren. De verbeterpunten worden vertaald in doelstellingen en opgenomen in het jaarplan. We zien dat leerlingen over het algemeen erg tevreden zijn. Leerlingen zijn met name erg tevreden over de begeleiding die ze op school ontvangen. Verder vinden leerlingen dat er aandacht voor ze is bij problemen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van ouders wordt jaarlijks gemeten onder de ouders van de derdejaars leerlingen. Op basis van de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek wordt duidelijk op welke punten de school zich verder kan verbeteren. Ouders zijn over het algemeen tevreden over de school. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven