Commanderij College locatie Doregraaf

Sint Josephstraat 17 5421 CR Gemert

  • Schoolfoto van Commanderij College locatie Doregraaf
  • Schoolfoto van Commanderij College locatie Doregraaf

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheid van leerlingen wordt jaarlijks gemeten in alle leerjaren. Op basis van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek zien we waar we als school verder op kunnen verbeteren. De verbeterpunten worden vertaald in doelstellingen en opgenomen in het jaarplan. We zien dat leerlingen over het algemeen erg tevreden zijn. Leerlingen zijn met name erg tevreden over de begeleiding die ze op school ontvangen. Verder vinden leerlingen dat er aandacht voor ze is bij problemen. 

In onderstaand plaatje worden de gemiddelde tevredenheidscijfers van dit schooljaar weergegeven. 

Legenda

Praktijkonderwijs: alle leerjaren van het praktijkonderwijs
Vmbo:                 onderbouw (leerjaar 1 en 2) van vmbo-b, vmbo-k en vmbo-gt samen
Vmbo-b:              bovenbouw (leerjaar 3 en 4) vmbo-b
Vmbo-k:              bovenbouw (leerjaar 3 en 4) vmbo-k 
Vmbo-gt:             bovenbouw (leerjaar 3 en 4) vmbo-gt

 


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een goed en veilig schoolklimaat wordt bepaald door de mensen die werken en leren in de school én door de afspraken die in school gelden. De afspraken zijn gemaakt in overleg met de leerlingenraad en klankbordgroepen van verschillende medewerkers. Deze afspraken zijn te vinden in de jaargids. Op www.commanderijcollege.nl zijn o.a. speciale pagina's te vinden over 'social media op school' en 'pesten'.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van ouders wordt jaarlijks gemeten onder de ouders van de derdejaars leerlingen. Op basis van de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek wordt duidelijk op welke punten de school zich verder kan verbeteren. Ouders zijn over het algemeen tevreden over de school. 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven