Commanderij College locatie Doregraaf

Sint Josephstraat 17 5421 CR Gemert

  • Schoolfoto van Commanderij College locatie Doregraaf
  • Schoolfoto van Commanderij College locatie Doregraaf

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op vmbo Doregraaf in Gemert worden alle leerwegen aangeboden. Leerlingen kunnen hier terecht voor de mavo, gemengde, kaderberoepsgerichte, basisberoepsgerichte leerwegen en praktijkonderwijs. Er zijn verschillende profielen om uit te kiezen: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Produceren, Installeren en Energie (PIE), Zorg en Welzijn (Z&W) en Groen.  

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Commanderij College werkt met andere scholen in de regio samen op het gebied van passend onderwijs. Het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO biedt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk ondersteuning binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school. Dit gebeurt in overleg met ouders en de leerlingen. Meer over het samenwerkingsverband en passend onderwijs is te vinden op: http://vo.swv-peelland.nl

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven