Graaf Huyn College

Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen

Schoolfoto van Graaf Huyn College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In maart-april 2021 zijn de tevredenheidsenquêtes afgenomen onder alle leerlingen van de school.  Het Graaf Huyn neemt dit jaarlijkse tevredenheidsonderzoek ook af onder alle ouders. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met kwaliteitsscholen.nl. We zijn zelf blij met de zichtbare stijgende trend m.b.t. de aangegeven tevredenheid, sfeer en veiligheid bij ons op school. We zitten voor het overgrote deel op op boven de landelijke benchmark.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school toetst jaarlijks veiligheidsbeleving bij ouders en leerlingen.  De school maakt op dit punt beleid (o.a. veiligheidsplan, pestprotocol en nood- en ontruimingsplan), maar neemt dit aandachtspunt ook mee in het lesprogramma van de leerlingen en in het scholingsprogramma van de medewerkers.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ieder jaar zet de school een tevredenheidsenquête uit onder alle ouders in samenwerking met kwaliteitsscholen.nl. De tevredenheid van de ouders werd in april 2021 vertaald in het cijfer 7,6.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven