Graaf Huyn College

Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen

Schoolfoto van Graaf Huyn College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In april zijn de tevredenheidsenquêtes afgenomen onder alle leerlingen van de school.  Het GHC neemt dit jaarlijkse tevredenheidsonderzoek ook af onder alle ouders. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met kwaliteitsscholen.nl. De algemene tevredenheid over de school van deze groep leerlingen wordt uitgedrukt door het cijfer 6,1. Het is van belang om te vermelden dat de enquête is afgenomen gedurende de periode van het afstandsonderwijs ten gevolge van de coronacrisis.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school toetst jaarlijks veiligheidsbeleving bij ouders en leerlingen.  De school maakt op dit punt beleid (o.a. veiligheidsplan, pestprotocol en nood- en ontruimingsplan), maar neemt dit aandachtspunt ook mee in het lesprogramma van de leerlingen en in het scholingsprogramma van de medewerkers. Het schoolklimaat wordt door de leerlingen in april 2020 (tijdens de sluiting om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan) beoordeeld met 6,4; de veiligheid met een 9,1.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ieder jaar zet de school een tevredenheidsenquête uit onder alle ouders in samenwerking met kwaliteitsscholen.nl. De tevredenheid van de ouders wordt in april 2020 vertaald in het cijfer 7,6.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven