Graaf Huyn College

Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen

Schoolfoto van Graaf Huyn College

Profielkeuze

Toelichting van de school

De profielkeuze is bij de verschillende onderwijsstromen aangepast aan het leerlingtype. De school sluit aan bij de affiniteiten en competenties van leerlingen, maar accentueert ook de technische opleidingsrichtingen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Graag Huyn College heeft in 2018 een nieuw schoolplan geaccordeerd. Maatwerk staat daarin naast traditioneel onderwijs. Het GHC wil iedere leerling zien binnen een school die contextrijk onderwijs geeft dat toekomstgericht is. Leerlingen en docenten voelen zich eigenaar van hun eigen ontwikkeling en werken samen aan zo goed mogelijke resultaten.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het GHC heeft een schoolondersteuningsprofiel dat is afgestemd op de zorg van de andere scholen binnen de Westelijke Mijnstreek. Centraal staan de zorgcoördinatoren van vmbo en havo/vwo die samen met actoren van school en professionals van ketenpartners leerlingen met een ondersteuningsbehoefte proberen te begeleiden naar een diploma.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven