Graaf Huyn College

Jos Klijnenlaan 683 6164 AP Geleen

Schoolfoto van Graaf Huyn College

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Met betrekking tot de doorstroom binnen school scoort het GHC in alle leerstromen rond de landelijke benchmark.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages van het GHC liggen in 2019 bij vier van de vijf onderwijsstromen op of boven de landelijke benchmark.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers van het Graaf Huyn College lagen in 2019 rond het landelijke gemiddelde. Bij basis en kader lagen de cijfers substantieel hoger.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van de controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs goed is, goed blijft of verbetert. De school heeft daarnaast een eigen kwaliteitscyclus. Het waarderingskader van de inspectie staat hierbij centraal. Daarnaast koppelt de school periodiek data rondom kwaliteit van onderwijs aan data die uit tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers komt.  Daarnaast neemt de school deel aan diverse onderzoeken rondom kwaliteit, o.a. het Inventaar-veiligheidsonderzoek van de Universiteit Maastricht en de intervisiecyclus binnen het bestuur.

Terug naar boven