Strabrechtcollege Scholengemeenschap voor LYC HAVO MAVO

Grote Bos 2 5666 AZ Geldrop

Schoolfoto van Strabrechtcollege Scholengemeenschap voor LYC HAVO MAVO

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek onder alle leerlingen in het voorjaar van 2023. 66% van de leerlingen heeft de enquête ingevuld. Schoolbreed geven de resultaten een betrouwbaar beeld van de tevredenheid van leerlingen.

In de regel geven leerlingen de school een voldoende voor het eigentijds (o.a. gebruik laptops) en uitdagend (o.a. motivatie, uitleg en ondersteuning) karakter van het onderwijs. Minder tevreden zijn de leerlingen over de brede vorming en de relatie van het onderwijs met de actualiteit. Dit laatste verplicht ons als school tot het regelmatig uitvoeren van een evaluatie om op basis daarvan een verbeterplan samen te stellen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als het gaat om de sfeer op het Strabrecht College zien we bij het laatste tevredenheidsonderzoek (2023) een wisselend, maar over het algemeen positief, beeld. Bij team brugklas, havo en vwo zien we een verbetering, bij team vmbo-tl scoren we echter iets lager. dan vorige schooljaren.  Leerlingen hebben het over het algemeen naar hun zin op school en ervaren de sfeer, de duidelijkheid en de ondersteuning bij problemen als positief. Als het gaat om de sociale veiligheid zien we een hoge score, die vergelijkbaar is met die van voorgaande jaren. 

Binnen het Strabrecht College ligt, als het gaat om veiligheid, de nadruk op het voeren van preventief beleid

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek in voorjaar 2023 onder alle ouders van de leerlingen. 16% van de ouders heeft de enquête ingevuld. Daarmee wordt een betrouwbaar beeld van de tevredenheid gegeven.

We kunnen constateren dat de tevredenheid van de ouders aan het stijgen is. In 2021/2022 scoorde het Strabrecht College een 7,3, in 2022/2023 is dit verbeterd naar een 7,5. Verder geven ouders aan dat we leerlingen grondiger mogen voorbereiden op wat zij later in de samenleving tegenkomen.

De school scoort in de ogen van ouders goed als het gaat om ICT-middelen, aansluiting op het beoogde niveau en coaching (begeleiding van de leerlingen).

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6

Terug naar boven