Strabrechtcollege Scholengemeenschap voor LYC HAVO MAVO

Grote Bos 2 5666 AZ Geldrop

Schoolfoto van Strabrechtcollege Scholengemeenschap voor LYC HAVO MAVO

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wie met een bepaald schooladvies op het Strabrecht College komt, mag er op rekenen dat hij of zij het Strabrecht College verlaat met een diploma dat aansluit bij dat schooladvies. Dat laten de resultaten "Schooladvies en plaatsing" zien. Op het Strabrecht College blijkt plaatsing van een leerling in de derde klas, het begin van het examentraject, nauw aan te sluiten bij het schooladvies, waarmee een leerling op het Strabrecht College begonnen is. Die aansluiting is beter dan op vergelijkbare scholen. Dat betekent verder dat er op het Strabrecht College, in vergelijking met andere, vergelijkbare scholen, minder leerlingen onder en boven het niveau van hun schooladvies geplaatst worden.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De inspectie-indicator voor de onderbouw laat zien hoeveel procent van de leerlingen vanuit leerjaar 1 en leerjaar 2 is doorgestroomd naar een hoger leerjaar. De onderbouwsnelheid (gemiddeld percentage leerlingen dat overgaat - over drie jaar) ligt op 94,7% (met een norm van 95,5%). De school monitort en onderzoekt iedere vier maanden hoe dit cijfer zich verder ontwikkelt, waarbij de school zorgvuldig inzet op verdere ontwikkeling die in lijn is met haar visie op onderwijsontwikkeling. 

De havo-bovenbouw kende aanvankelijk een daling maar met een plan van aanpak om dit te verbeteren is het bovenbouwsucces gestegen. De daling in vmbo en vwo bovenbouwsucces hebben net als bij de onderbouwsnelheid onze voortdurende aandacht.


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages liggen op het Strabrecht College in de afgelopen jaren op, rond en boven het landelijke gemiddelde. Afgelopen jaar zien we zowel op de mavo als op de havo en het vwo een toename van het slagingspercentage.

In schooljaar 2022/2023 scoorde de afdeling havo ruim boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen. Ook vwo en mavo scoort boven het gemiddelde.

Uitgangspunt voor onze school blijft dat we er naar streven dat onze slagingspercentages structureel boven het landelijke gemiddelde liggen. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Door op meer informatie te klikken wordt het verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen zichtbaar.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven