Strabrechtcollege Scholengemeenschap voor LYC HAVO MAVO

Grote Bos 2 5666 AZ Geldrop

Schoolfoto van Strabrechtcollege Scholengemeenschap voor LYC HAVO MAVO

Profielkeuze

Toelichting van de school

De profielkeuze op het vwo komt in grote lijnen overeen met het landelijke beeld. Op de havo valt op dat een hoger dan gemiddeld percentage van de leerlingen kiest voor EM en een lager dan gemiddeld percentage kiest voor de N-profielen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

"Samen in ontwikkeling" is de titel van het schoolplan 2022-2026 van het Strabrecht College. Dit schoolplan sluit aan bij de kernwaarden uit het SILFO-visiedocument:

- Caring: aandacht en zorg voor elkaar en de samenleving.

- Connecting: samenwerken, actief verbinding zoeken en netwerken creëren.

- Creating: al onze creativiteit én inspiratie aanwenden met als doel ons beste onderwijs te geven met zoveel mogelijk kansen.

- Celebrating: het vieren van successen en het leren van fouten: onderwijs is nooit af.

De speerpunten uit dit schoolplan vormen de onderlegger voor het jaarplan en de teamplannen. Veel plezier bij het lezen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het zorgplan is een vast deel opgenomen met een beschrijving van bestaande zorgstructuren, rollen en instrumenten. Het Strabrecht College participeert in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond e.o.. Het Samenwerkingsverband heeft in 2013 een ondersteuningsplan opgesteld voor alle deelnemende scholen. Er is door het Samenwerkingsverband gekozen voor een vervroegde invoering van Passend Onderwijs, per 1 augustus 2013. Het actuele schoolondersteuningsprofiel 2022-2023 is onlangs vastgesteld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven