O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen

Laan van Leeuwenstein 2 4191 NB Geldermalsen

  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen
  • Schoolfoto van O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Geldermalsen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen van vestiging de Lingeborgh zijn over het geheel genomen tevreden over hun school.  Er wordt door iedereen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat onze kwaliteiten behouden blijven. Er wordt natuurlijk ook veel aandacht besteed aan het verbeteren van de onderdelen waarover de leerlingen minder tevreden zijn. Zo gaan we nog meer aan de slag met afwisseling in de lesinhoud en vragen we vaker naar de mening van de leerlingen over onze lessen. Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen in een klas. Scholing en coaching van docenten is onderdeel van continue verbeter-inspanningen, die op vestiging de Lingeborgh worden ingezet. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school en dat doen ze ook, blijkt uit enquêtes. Veiligheid is een onderwerp waar op vele manieren aandacht aan wordt besteed. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting over de gevolgen van pesten, alcohol- en drugsgebruik, maar ook aan veiligheid tijdens de lessen. Jaarlijks analyseren wij de uitkomsten van de enquêtes en gebruiken de uitkomsten om optimale veiligheid te blijven nastreven.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders/verzorgers van onze leerlingen zijn over het algemeen tevreden over vestiging de Lingeborgh, maar er is ook ruimte voor verbetering. Ouders/verzorgers vinden dat het onderwijs goed aansluit bij het niveau van de leerlingen en ze zijn tevreden over het contact met school. Er mag nog meer gewerkt worden aan het uitdagen van de leerlingen. Ouders/verzorgers raden over het algemeen onze school ook bij anderen aan. Dat vinden wij geen vanzelfsprekendheid; er wordt daarom continue hard gewerkt aan het op peil houden en, waar nodig, verbeteren van de kwaliteit en het klimaat van het onderwijs op de Lingeborgh.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven